wtorek, 26 grudnia 2017

Kolorowa literka / Colorful letter

Od dłuższego czasu chomikuję pod biurkiem kilka liter, które chciałabym sprezentować bliskim osobom. Na każdą z nich mam już w głowie pomysł - dziś pierwsza z nich "M" dla Mateuszka, którą znalazł pod choinką. To mój mały chrześniak, któremu przeznaczona jest niejedna piesza, górska wycieczka ;) Literki dostępne w sklepie Filigranki łatwo się skleja i mogą stanowić oryginalny element dekoracyjny każdego pokoju. Moją "M" najpierw pomalowałam białą kredową farbą, by później namalować na niej górski krajobraz - ten wypełniłam stemplowanymi zwierzątkami oraz odbiłam pasujące napisy. Jak się Wam podoba?

For a long time, I've been hiding under my desk few letters that I would like to present to my loved ones. I have an idea for each of them - today the first letter is "M" for Mateusz, he found it under the christmas tree. He is my little godson who will surely go for many outdoor adventures ;) The letters available in the Filigranki shop are easy to glue together and can be original decorative element of each room. First I painted my "M" with white chalk paint then I created a mountain landscape on it - I filled it with stamped animals and added matching inscriptions. How do you like it?

Przestrzenne literki znajdziecie tutaj / Dimentional letters you can find here:

https://www.filigranki.pl/3d/4345-litera-3d-przestrzenna-duza.html

Dziękuję za wizytę!
Thank you for visiting!

 


poniedziałek, 25 grudnia 2017

Dzień Bożego Narodzenia / Christmas Day

W dniu Bożego Narodzenia życzę Wam pokoju, radości oraz wielu cudownych chwil w gronie najbliższych.

On Christmas day I wish you peace, joy and many wonderful moments among your relatives.


Poniższa kartka to moja inspiracja na aktualne wyzwanie na blogu Filigranki - jeszcze jest trochę czasu, żeby przygotować pracę w dowolnej formie i wziąć w nim udział.

Following card is my inspiration for the current challenge on the Filigranki blog - there is still some time to create an artwork in any form and take part in it.https://filigranki-pl.blogspot.com/2017/12/wyzwanie29-cicha-noc.html


W pracy użyłam / I have used: 

https://www.filigranki.pl/ramki/4739-tekturka-ramka-139.html